Wieliczka - informacje


68.028
mieszkańców Wieliczki
33.239
mężczyzn
34.789
kobiet

12.847
w wieku przedprodukcyjnym

43.061
w wieku produkcyjnym

12.120
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2022 rok

249
zawarto małżeństw

619
urodzeń

528
zgonów

91
przyrost naturalny
miasto Wieliczka
dochody

412.998.528
wydatki

450.783.424
struktura wydatków Wieliczki

838.070
0,186%
Rolnictwo i łowiectwo

38.057.940
8,443%
Transport i łączność

21.850.272
4,847%
Administracja publiczna

19.983
0,004%
Turystyka

10.134.849
2,248%
Gospodarka mieszkaniowa

1.127.931
0,250%
Działalność usługowa

5.059
0,001%
Informatyka

10.970
0,002%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

350
0,000%
Obrona narodowa

10.231.740
2,270%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

11.881.704
2,636%
Obsługa długu publicznego

359.186
0,080%
Różne rozliczenia

163.955.744
36,371%
Oświata i wychowanie

1.953.199
0,433%
Ochrona zdrowia

22.246.904
4,935%
Pomoc społeczna

21.997.818
4,880%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

823.530
0,183%
Edukacyjna opieka wychowawcza

70.953.912
15,740%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8.260.336
1,832%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

11.107.009
2,464%
Kultura fizyczna i sport

54.910.532
12,181%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-06-20 02:17
REKLAMA
pogoda Wieliczka
23.2°C
wschód słońca: 04:30
zachód słońca: 20:52
Koronawirus
małopolskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Wieliczce

kiedy
2024-06-24 19:00
miejsce
MCDiS, Niepołomice, Zamkowa 4
wstęp biletowany
kiedy
2024-09-01 19:00
miejsce
Powiatowy Park Rozwoju, Wieliczka,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-09-27 20:00
miejsce
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i...
wstęp biletowany
kiedy
2024-10-12 18:00
miejsce
Kampus Wielicki, Wieliczka, ul....
wstęp biletowany